نویسنده = سعید یلقی
تعداد مقالات: 1
1. بیماری مرگ و میر زودرس میگو روش های پیشگیری

دوره 1، شماره 156، بهار 1398، صفحه 75-77

بهروز قر ه وی؛ سعید یلقی


شماره‌های پیشین نشریه